Selskabsoplysninger

Selskabet

Aktiselskabet Stilde Plantage
C/o Svend Erik Jessen
Violvej 25
6650 Brørup

CVR-nr.: 14 13 16 12
Hjemsted: Vejen
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Stig Dyrholm Bundgaard (Formand)
Michael Glud
Per Henriksen
Knud Henrik Hansen
Henrik Pihl Jessen

Direktion

Svend Erik Jessen 

Skovfoged

Rune Flye Andersen
Tlf.: 61 69 73 89
E-mail: rfan@hededanmark.dk

 

Revision

BDO Statsautoriseret reviosionsaktieselskab
Birkemose allé 39
6000 Kolding

Henning Wiese
Tlf.: 76 35 56 00
E-mail: hew@bdo.dk

Kontakt Stilde Plantage

Stilde Plantage A/S
Tlf.: 23 33 91 75
E-mail: stilde@outlook.dk

Alle rettigheder tilhører Stilde Plantage A/S, og må ikke benyttes uden Stilde Plantage A/S tilladelse.