Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen

Stig Dyrholm Bundgaard (Formand)
Michael Glud
Per Henriksen
Knud Henrik Hansen
Henrik Pihl Jessen

Kontakt Stilde Plantage

Stilde Plantage A/S
Tlf.: 23 33 91 75
E-mail: stilde@outlook.dk

Alle rettigheder tilhører Stilde Plantage A/S, og må ikke benyttes uden Stilde Plantage A/S tilladelse.