Historie

Stilde Plantage og Bøgeskov udgør idag tilsammen et skovareal på lige omkring 473 hektar. Tilbage i 1868 blev grundlaget for Stilde Plantage etableret gennem Aktieselskabet for Jyske Heders Beplantning, der i starten af 1869 købte et areal svarende til 288 hektar (523 tønder land), som man i de efterfølgende år påbegyndte beplantningen af. Uheldet ville desværre at en hedebrand i 1875 ødelagde det meste af det tilplantede såvel som økonomien, og man måtte i 1886 kapitulere, og ud at søge ny kapital, således at man i 1886 oprettede akiteselskabet Stilde Plantage, som har eksisteret lige siden.

Der findes meget mere interessant læsning omkring Stilde Plantages historie i de to bogudgivelser fra hhv. 75 års jubilæet (Stilde Plantage, fra hedekrat til skov udgivet i 1961 af redaktør Skodshøj) og 100 års jubilæet (Stilde Plantage, udgivet i 1986 med hjælp fra overlærer Mogens Andersen).

Kontakt Stilde Plantage

Stilde Plantage A/S
Tlf.: 23 33 91 75
E-mail: stilde@outlook.dk

Alle rettigheder tilhører Stilde Plantage A/S, og må ikke benyttes uden Stilde Plantage A/S tilladelse.